Archive by category दिव्य ज्योतिस

पितृलाई खुशी पार्ने पितृस्तोत्र

वेदिक परम्परामा खुशी, सुख-शान्ती प्राप्त गर्न पितृको …

मृत्युपछि के हुन्छ ?

मृत्युपछि के हुन्छ ?

भनिन्छ मरेपछि के हुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन । यसैकारण …