Archive by category श्री दुर्गासप्तशती (चण्डि)

दुर्गा सप्तशती पाठ

दुर्गा सप्तशती पाठ

पहिला पूजन कर्ता नुवायर आसन सुद्दि क्रिया सम्पन्न गरेर …

दुर्गासप्तशती (चण्डी)

ॐ श्री गणेशाय नमः॥ श्री सरस्वत्यै नमः॥ श्री गुरुभ्यो नमः॥ …

श्री दुर्गासप्तशती चण्डी पाठको महत्व

श्रृष्टिमा सत्य, त्रेता, द्वापर हुँदै कलियुग सम्मनै मात्री …