Archive by category मन्त्रसाधना

देवीसूक्तम

देवीसूक्तम

नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः । नमः प्रकृत्यै …

गुरु पूजन बिधि

गुरु पूजन बिधि

ॐ गुरुभ्यो नमः ब्रह्म-मुहूर्त मा निद्रा त्याग गरेर , शौच, …

॥ महालक्ष्मी पूजा विधि मूल मा संस्कृत ॥

॥ महालक्ष्मी पूजा विधि मूल मा संस्कृत ॥

धूप : धूप-बत्ती जलाउनुस (हाथ धुनुस ) अनी निम्न मंत्र उचारण गरेर …

कुण्डली चक्र स्तोत्र:-

शैलपुत्री मूलाधार चक्र ध्यान:- वंदे …

श्रीदेव्यथर्वशीर्षम्

श्रीदेव्यथर्वशीर्षम्

ॐ सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थुः कासि त्वं महादेवीति ।।१।। …

नव दुर्गा स्तोत्र

नव दुर्गा स्तोत्र

शैलपुत्री स्तुति जगत्पजये जगद्वन्द्ये …

विजया दशमीको टिका लगाऊँदाको मंत्र

विजया दशमीको टिका लगाऊँदाको मंत्र

आयुर्द्रोणसुते श्रियो दशरथे शत्रुक्षयं राघवे । ऐश्वर्य …

सदाशिवको ध्यानहरू

सदाशिवको ध्यानहरू

यो धत्ते भुवानानि सप्त गुणवान् स्त्रष्टा रज: संश्रय: …

ॐकारको स्तुति

ॐकारं विन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । कामद …