गुरु अदृश्य कृष्ण

गुरु अदृश्य कृष्ण

आफ्ना भावी कठिनाई, दुःखकष्टलाई पहिल्यै जानेर त्यसको रोकथाम साथै त्यसबाट सावधान रहन र घर, अफिस,पसल तथा जग्गाको वास्तु स्थिति अवलोकन तथा तन्त्र,मन्त्र, यन्त्र ज्योतिष सेवा बाट कुनै पनि समस्या समाधान तथा परामर्शको लागि........!

||श्री गणपत्यथर्वशीर्ष ||

||शान्ति पाठ || ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः | भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः || स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः | व्यशेम देवहितं यदायुः || ॐ स्वस्ति...

भद्रकालीस्तुति:

नमामि त्वां विश्वकर्त्रीं परेशीं नित्यामाद्यां सत्यविज्ञानरूपाम् । वाचातीतां निर्गणां चातिसूक्ष्मां ज्ञानातीतां शुद्धविज्ञानगम्याम् ॥१॥ पूर्णां शुद्धां विश्वरूपा सुरूपां देवीं वन्द्यां विश्ववनद्यामपि...

अर्धनारीश्वराष्टकम्

अंभोधरश्यामलकुन्तलायै तटित्प्रभाताम्रजटाधराय | निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय || १|| प्रदीप्तरत्नोज्वलकुण्डलायै स्फुरन्महापन्नगभूषणाय | शिवप्रियायै च शिवप्रियाय नमः शिवायै...

श्री गणाधिपति पञ्चरत्न स्तोत्रम्

श्री गणाधिपति पञ्चरत्न स्तोत्रम् ॐ सरागिलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं सुरासुरैर्नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकम् गिरा गुरुं श्रिया हरिं जयन्ति यत्पदार्चकाः नमामि तं गणाधिपं कृपापयः पयोनिधिम्...

अपराधक्षमापणस्तोत्रम्

ॐ अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः १ सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा...

अर्धनारीश्वरस्तोत्रम्

चाम्पेयगौरार्धशरीरकायै कर्पूरगौरार्धशरीरकाय धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय १ कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै चितारजःपुञ्जविचर्चिताय कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय...

Page 138 of 173 1 137 138 139 173

यि पनि हेर्नुहोस्

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.