मन्त्रसाधना

श्रीदेव्यथर्वशीर्षम्

ॐ सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थुः कासि त्वं महादेवीति ।।१।। साब्रवीत् - अहं ब्रह्मस्वरूपिणी । मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत् । शून्यं चाशून्यं...

Read more

नव दुर्गा स्तोत्र

शैलपुत्री स्तुति जगत्पजये जगद्वन्द्ये सर्वशक्तिस्वरूपिणि। सर्वात्मिकेशि कौमारि जगन्मातर्नमोsस्तु ते॥ ब्रह्मचारिणी स्तुति त्रिपुरां त्रिर्गुणाधारां मार्गज्ञानस्वरूपिणीम् । त्रैलोक्यवन्दितां देवीं त्रिमूर्ति प्रणमाम्यहम् ॥...

Read more

विजया दशमीको टिका लगाऊँदाको मंत्र

आयुर्द्रोणसुते श्रियो दशरथे शत्रुक्षयं राघवे । ऐश्वर्य नहुषे गतिश्च पवने मानञ्च दुर्योधने ॥ शौर्य शान्तनवे बलं हलधरे सत्यञ्च कुन्तीसुते ॥...

Read more

सदाशिवको ध्यानहरू

यो धत्ते भुवानानि सप्त गुणवान् स्त्रष्टा रज: संश्रय: संहर्ता तमसान्वितो गुणवर्तीं मायामतीत्य स्थित: । सत्यानन्दमनन्तबोधममलं ब्रह्यादिसंज्ञास्पदं नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतं पूर्णं शिवं...

Read more

ॐकारको स्तुति

ॐकारं विन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । कामद मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नमः ॥ भावार्थ :- योगीजनहरु सधैं विन्दुसहितको ॐकारको ध्यान...

Read more

मन:कामनास्तुति:

ॐ नमो मन:कामनायै । मन: कामना सन्नतानां ददाना मन:कामनेति प्रसिद्धा ततस्त्वम् । मन:कामनां पूरयन्ती जनानां मन:कामनामम्बिकां त्वां नमामि ॥१॥ जगत्पावती...

Read more

सदाशिव अक्षरमालास्तवः

अथ श्री सांब सदाशिव अक्षरमालास्तवः सांब सदाशिव सांब सदाशिव । सांब सदाशिव सांब शिव ॥ अद्भुतविग्रह अमराधीश्वर अगणित गुणगण अमृत...

Read more

||श्री गणपत्यथर्वशीर्ष ||

||शान्ति पाठ || ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः | भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः || स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः | व्यशेम देवहितं यदायुः || ॐ स्वस्ति...

Read more
Page 2 of 6 1 2 3 6

यि पनि हेर्नुहोस्

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.